• I høsten har jeg jobbet sammen med forfatter Karine Elisa Dehli om å lage forsiden, samt tilrettelegge boken "Ikke denne natten".
  • Ta gjerne kontakt om du ønsker å bli fotografert

    "Surreptitous" holdt til en FIAP Gold medal!
  • Bilder fra nærmiljøet

    Mesteparten av min fotografier er fra områdene rundt Tvedestrand og Arendal
  • Ta gjerne kontakt, eller trykk nedenfor for å kjøpe fotografier!