Kontakt meg!

Har du et spennende foto oppdrag eller trenger hjelp til å formidle informasjon i digitale medier? 
Benytt skjema nedenfor eller ring meg på telefon 911 08 461 så svarer jeg deg så raskt jeg kan.

Slide 1

Fotokonkurranser finnes i en rekke varianter, fra de aller enkleste konkurransene på sosiale medier der antall “likes” danner grunnlaget for plasseringen, til større konkurranser der det sitter en jury å bedømmer de forskjellige bildene etter gitte normer. I denne aFIAP goldrtikkelen vil jeg legge vekt på sistnevnte og spesielt konkurranser som er godkjent nasjonalt av Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) eller internasjonalt av Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP).

Den naturlige starten for alle som er med i en NSFF-tilknyttet fotoklubb er å bli med i Norgesmesterkskapet i Foto. Dette er en lavterskel fotokonkurranse som blir arrangert to ganger i året av NSFF. Her finnes en rekke klasser som en kan delta i og det er eget NM for ungdom under 25 år. Viktig for alle type konkurranser er å sette seg godt inn i konkurransereglene før en begynner å sende inn bilder. Innen fotokonkurranser så er det to uttrykk som raskt kommer frem, nemlig antatt og refusert. Alle bilder som blir antatt ansees å være verdig for å bli med i konkurransen og vil således være med å kjempe om de premierte plassene. Refuserte bilder ryker ut av konkurransen. Normalt blir 20-30% av de innsendte bildene antatt. Bilder som blir antatt regnes ikke som premierte, men de får alikevel poeng som teller til både plankett og hedersmedalje. NSFF har et egen intrikat poengsystem som jeg synligjør lengre ned i artikkelen. Men, først noen begreper og uttrykk relatert til internasjonale konkurranser:

FIAP, PSA og UPI. Salons og patronage. Biennal
Når en deltar i internasjonale fotokonkurranser så dukker det opp ord og uttrykk som kan virke forvirrende. En kommer i kontakt med andre mennesker med nær hele alfabetet av forkortelser etter navnet sitt som beskriver de forskjellige hederstegnene vedkommende har opparbeidet seg over tid og man oppdager nye fora der det diskuteres aksept-grenser, fordeler og ulemper ved de forskjellige salons eller hvorfor en patronage er bedre enn en annen. Det er en ny verden å komme inn i, og den er absolutt ikke for alle.

Å komme i gang er forholdsvis enkelt. Du finner en salon du vil delta i, leser instruksjonene for konkurransen, gjør ferdig ditt bidrag og sender inn bilder i de repektive klassene. Når så resultatene kommer har du kanskje med litt hell fått dine første antatte (accepted) bilder. Etterhvert kommer også de første medaljene og kanskje en og annen hederlig omtale. Etterhvert som en begynner å høste poeng så vil også de første hederstegnene komme. Basert på egen erfaring: ikke gi opp dersom det går noe tid før du får dine første antatte bilder! Jeg anbefaler alle å lese nøye gjennom instruksene til de respektive konkurransene slik at en unngår diskvalifikasjon med bilder som ikke møter de gitte reglene for konkurransen.

I forhold til dette med regler så er det et viktig prinsipp som gjelder: ett motiv = en tittel 
Tittel skal være den samme, selv om du velger å levere bildet i en annen klasse eller konvertere det til sort hvitt. Grunnen til dette er at de aller fleste hederstegn er knyttet opp til antall forskjellige premierte eller antatt antatte tittler du har oppnådd. Her må du selv finne en god løsning for å føre regnskap på tittler. Selv har jeg lagret tittel som metadata på bildet, slik at når jeg eksporterer ut et bilde fra Capture One til en konkurranse så legger tittel seg inn i filnavnet.

Hva er så en salon?
Hvert år arrangeres det hundrevis av salons. Dette er konkurranser, gjerne kombinert med en utstilling, som er åpne for både amatører og profesjonelle fotografer. Hovedtanken med en salon er at alle bilder som deltar skal bli bedømt rettferdig og etter en forutsigbar standard, uavhengig hvor i verden konkurransen finner sted. FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique), PSA (Photographic Society of America) og UPI (United Photographers International) er internasjonale organer som godkjenner de forskjellige salongene etter gitte kriterier, og er på mange måter en kvalitetssikring og garanti for at det er en anerkjent og seriøs arrangør som står bak. FIAP alene har mer enn 1 million medlemmer fra over 80 land og arbeider på tvers at religiøse og politiske meninger der hensikten er å fremme fotografisk kunst.

Hvorfor delta?
Det kan være forskjellige grunner til at en ønsker å delta i en slik type konkurranse. Det koster penger å delta og det tar en del tid å registrere deltagelsen, så hvorfor ikke bare vise bildene på sosiale medier? For egen del så handler det om å få en kvalitativ tilbakemelding på eget arbeid. I tillegg er det svært god inspirasjon å se hva andre fotografer lykkes med. I nesten alle internasjonale konkurranser i regi av FIAP, PSA eller UPI får en et såkalt “score card” der en ut fra poengsummen kan se om egne innleverte bilder har fått en utmerkelse (award) i form av hederlig omtale eller medalje, eller om bildet i det hele tatt har blitt antatt i konkurransen. Et eksempel på et scorecard (mottatt på e-post) ser du nedenfor. I det eksemplet er akseptkriteriene for å bli antatt (acceptance mark) satt til 12. Altså hadde jeg i denne konkurransen 3 bilder som ble antatt,- dermed gått videre til nærmere bedømming. Det siste bildet "Dance" hadde bare 10 poeng og er dermed under akseptkriteriet og er dermed refusert, eller rejected som det heter på engelsk. Det ene bildet har jeg vært heldig med for det har det også blitt belønnet med en sølvmedalje. I all poengberegning skal det da telles som premiert og ikke antatt. Selv om det på enkelte score card og resultatlister vil stå antatt på dette også. Det er igjen verdt å merke seg at et antatt bilde ikke er å regne som et premiert bilde.

scorecard

Over tid kan en på denne måten kan en gjøre seg opp noen meninger om hva som fungerer av bilder og hva som ikke fungerer så godt. Når konkurransen og utstillingen er ferdig så blir som oftest de premierte bildene samlet i en katalog som blir tilsendt i form av en trykket bok. Enklere konkurranser sender ut dette som et pdf-dokument. Uansett form så er denne katalogen en god kilde til inspirasjon for videre arbeid! 

Nasjonale og Internasjonale Plaketter
Som medlem av NSFF så holdes det poengregnskap for hhv. Nasjonale- og Internasjonale konkurranser. For å få poeng til plakett så må resultater være fra en nasjonal konkurranser godkjent av NSFF, Norgesmesterskap i regi av NSFF eller internasjonalt godkjent av FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) eller PSA (Photographic Society of America). Det er verdt å merke seg at bilder som er antatt ikke regnes som premierte bilder. Det gis poeng i etter følgende matrise:
 
* HM = Hederlig Omtale / Honorable Mentioned
 
  Gull Sølv Bronse HM Antatt
Norgesmesterskap 10 poeng 7 poeng 5 poeng 3 poeng 1 poeng
Nasjonale konkurranser 5 poeng 4 poeng 3 poeng 2 poeng 1 poeng
Internasjonale konkurranser 10 poeng 7 poeng 5 poeng 3 poeng 1 poeng
 
 
Poengen samles opp over tid, der NSFF holder regnskap på opparbeidede poeng til NM og andre godkjente nasjonale konkurranser. I internasjonale konkurranser må du selv føre regnskap og få resultatene godkjent av NSFF. Skjema for egen registrering kan lastes ned fra forbundets hjemmesider.
 
Det deles ut plaketter for nasjonale og internasjonale resultater etter følgende oppnådde poeng:
 
  NASJONAL PLAKETT
  INTERNASJONAL PLAKETT
Bronseplakett 25 poeng Bronseplakett 25 poeng
Sølvplakett 50 poeng Sølvplakett 50 poeng
Gullplakett 100 poeng Gullplakett 100 poeng
Bronseplakett m/rød emalje 200 poeng Bronseplakett m/blå emalje 250 poeng
Sølvplakett m/rød emalje 300 poeng Sølvplakett m/blå emalje 500 poeng
Gullplakett m/rød emalje 400 poeng Gullplakett m/blå emalje 1000 poeng
Bronseplakett m/hvit emalje 500 poeng Bronseplakett m/grønn emalje 1500 poeng
Sølvplakett m/hvit emalje 600 poeng Sølvplakett m/grønn emalje 2000 poeng
Gullplakett m/hvit emalje 700 poeng Gullplakett m/grønn emalje 2500 poeng
Bronseplakett m/mørk blå emalje 800 poeng Bronseplakett m/gul emalje 3000 poeng
Sølvplakett m/mørk blå emalje 900 poeng Sølvplakett m/gul emalje 4000 poeng
Gullplakett m/mørk blå emalje 1000 poeng Gullplakett m/gul emalje 5000 poeng
  Bronseplakett m/oransje emalje 6000 poeng
  Sølvplakett m/oransje emalje 7000 poeng
  Gullplakett m/oransje emalje 8000 poeng
 
 
Nasjonale Hederstegn
NSFFs hederstegn gis for fremdraget fotografisk virksomhet eller arbeidsinnsats. NSFFs hederstegn er nasjonale og kan ikke benyttes internasjonalt. Selv om de fleste land har sine nasjonale hederstegn, er det kun FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) og PSA (Photographic Society of America) som er internasjonalt anerkjent. Resultater gir poeng til hederstegn etter følgende matrise:
 
   Gull Sølv Bronse HM Antatt
 Poeng ANSFF  Norgesmesterskap  20 poeng 15 poeng 10 poeng 7 poeng 5 poeng
 Nasjonale konkurranser 10 poeng 7 poeng 5 poeng 3 poeng 2 poeng
 Poeng ENSFF  Nasjonale konkurranser 20 poeng 15 poeng 10 poeng 7 poeng 5 poeng
 Internasjonale konkurranser 15 poeng 15 poeng 15 poeng 10 poeng 5 poeng
 

Det første hederstegnet tildeles ved opparbeidet 200 poeng etter kriteriene i tabellen ovenfor, der kun nasjonale poeng teller. Dette hederstegnet kalles ANSFF - Artist Norsk Selskap For Fotografi. Deretter følger hederstegnet ENSFF - Eksellense Norsk Selskap For Fotografi som tildeles ved 1000 poeng, da med poeng tellende fra både nasjonale og internasjonale konkurranser. I tillegg kreves 3 premierte bilder i NM og 4 premierte i internasjonale konkurranser. Mer enn 50 ulike bilder må være antatt og ANSFF må være oppnådd. Deretter følger ENSFF Bronse, ENSFF Sølv, ENSFF gull og ENSFF Platina. Til forskjell fra nasjonale konkurranser, der NSFF holder regnskap på poeng, så må en i de internasjonale konkurransene selv føre regnskap for så å få oppnådde poeng godkjent av NSFF.
 
Tabellen nedenfor viser de forskjellige kravene for å motta Hederstegn:
 
  Poeng i NM og internasjonalt Antall premierte
bilder i NM
Antall premierte
bilder internasjonalt
Antall ulike
bilder
ANSFF
 200  ingen krav ingen krav  ingen krav
ENSFF
1000  3  50
ENSFF Bronse  2000 4  4  75
ENSFF Sølv  5000 5  5  100
ENSFF Gull 10000 6  6  125
ENSFF Platina 20000 7  7  150
 
Internasjonale Hederstegn
På tilsvarende måte som NSFF har sine hederstegn så finner en tilsvarende hos FIAP og PSA. På engelsk kalles dette for "Distinctions". I internasjonale konkurranser må hver og en deltager føre sitt eget regnskap på poeng. Når en har oppnådd kravet til et hederstegn så er en selv ansvarlig for å søke godkjenning for dette. De aller fleste konkurranser jeg er med på er i regi av FIAP, dermed er det også hederstegnene fra FIAP som er de mest naturlige å jakte på. Det første hederstegnet en kan oppnå er "Artist FIAP", forkortet AFIAP. For å søke om dette så må følgende kriterier ligge til grunne:
- antatt, eller bedre, i minimum 15 internasjonale konkurranser fordelt på 8 forskjellige nasjoner (en turnering teller som ett land)
- minimum 40 forskjellige titler antatt
- minimum 4 forskjellige titler i print-klasse antatt (denne utgår i 2022)
 
Neste hederstegn på rangstigen er EFIAP - Excellence FIAP som har vesentlig mer omfattende krav:
- antatt, eller bedre, i minimum 30 internasjonale konkurranser fordelt på 20 forskjellige nasjoner (en turnering teller som ett land)
- minimum 250 forskjellige titler antatt
- minimum 25 print antatt
 
 
Picture01014BW

"Surreptitous" Dette portrettet gav en fin gullmedalje i FIAP-konkurransen Vizuals Souls, India 2019.
Det mottok også en Hederlig Omtale i den 4th Nordic International Digital Circuit det samme året.


Frustrasjonen
Fotokonkurranser kan være skikkelig frustrerende. Bilder en har solgt mye av, eller som har fått positiv oppmerksomhet på sosiale medier og som en gjerne tar som en selvfølge at skal få medalje, blir kanskje ikke engang antatt. En vil føle at juryen er både pirkete, inkonsekvent og lite forutsigbart, eller man vil oppleve at bilder som ikke blir antatt i en konkurranse kan få en medalje eller hederlig omtale i en annen. Slik er det dessverre når en begir seg ut i et system av subjektiv bedømming. Men heldigvis vil det over tid være god kvalitet som gir best avkastning.

Slike konkurranser krever hverken medlemskap i fotoklubb eller forbund (NSFF -Norsk Selskap For Fotografi), men for å benytte de oppsamlede poengene til hederstegn eller medaljer må en på en eller annen måte være medlem av forbundet. Som medlem av Arendal Fotoklubb er jeg automatisk også medlem av både FIAP og NSFF.

Relevante linker
Denne artikkelen er gjengitt i NSFF Magasinet, mai 2021. Nedenfor finner du noen relevante linker for å komme i gang med konkurranse-fotografering. For medlemmer av NSFF så er deltagelse i Norgesmesterskapet en god start. Husk, det viktigste er ikke å vinne, men å delta!

 

FIAP

FIAP/Patronage

Norges Forbund For Fotografi

Nordisk Forbund For Fotografi

 

logo TES

Tilsvarende artikler | Bak kulissene