Kontakt meg!

Har du et spennende foto oppdrag eller trenger hjelp til å formidle informasjon i digitale medier? 
Benytt skjema nedenfor eller ring meg på telefon 911 08 461 så svarer jeg deg så raskt jeg kan.

Slide 1

I dag finnes det to svært gode og populære verktøy for katalogisering og behandling av bilder: Lightroom (Adobe) og Capture One. Disse to har konkurranse fra en stadig lengre liste med konkurrenter, se nederst i artikkelen for informasjon og linker til de respektive programmene. Tidligere fantes også Aperture som var Apple sitt bidrag til profesjonell bildebehandling og håndtering, men dessverre sluttet de å utvikle denne softwaren for flere år siden. Med dette indikerte de også at tung billedbehandling er noe Apple ikke vil satse like stort på som tidligere. Alternativet fra Apple er nå iPhoto,- et program som i mine øyne kun fungerer som et lettvekt leketøy for katalogisering og visning av bilder. Det er synd at Aperture er borte, for det var virkelig et fantastisk godt verktøy for håndtering av RAW-filer.

Jeg har brukt Capture One daglig siden verson 9 ble lansert i 2015. Skjermbildene det vises til her er fra den siste versjonen, Capture One 21, som kom ut i desember 2020. Programmet er utviklet av danske Phase One, som mest sannsynlig er bedre kjent for sine high-end mellomformat kamera, men ble skilt ut som et selvstendig programvareselskap i 2020. Capture One har flere likhetstrekk med Lightroom i forhold til det å katalogisere bildene med karaktersetting, fargekoder og nøkkelord, i tillegg til å være effektivt for å bearbeide, eller fremkalle, RAW-filer. Den største styrken i fohold til Lightroom er de presise mulighetene for fargejustering, lokale justeringer i lag og teathered shooting.


Nytt i Capture One 21:

Overgangen fra versjon 20 til 21 er liten, men noen vesentlige oppgraderinger er verdt å nevne:

 • Speed edit gir mulighet for å editere i fullskjerm kun ved bruk av hurtigtaster.
 • Vesentlig raskere import enn tidligere og generelt oppleves programmet mer optimalisert. Dette merkes spesielt godt på bilder som har justeringer i mange lag og ved oppstart av programmet.
 • Støtte for HEIF, som blant annat utnyttes som bildeformat i Apples iPhone og iPad.
 • Justering av pensel er nå mer eller mindre identisk med metoden i Photoshop. Størrelse og hardhet justeres ved kombinasjon av å holde inne "Option + Command" samtidig som jeg drar musa høyre/venstre for å justere størrelse eller opp/ned for hardhet.
 • Dehaze har blitt implementert.
 • Nye og forbedrede kameraprofiler for enda bedre fargegjengivning. 
 • Det er nå støtte for Leica S ved tethering, dessverre uten støtte for 006 som jeg har.

Før og etter

Brukergrensesnittet


Catalog og Sessions

For å komme i gang må en først velge en av to metoder for å organisere bildene på, Sessions eller Catalog:

 • Sessions er basert på mappestrukturen på harddisken. Dette valget gir rask importering og en mappestruktur som er lett å finne frem i når du blar manuelt på harddisken. Dette er valget for avgrensede fotojobber og en metode som det er enkelt å ta backup av manuelt. En Session kan enkelt overføres senere til en Catalog, se eksempel på det nedenfor.
 • Catalog er database-basert på samme måte som Lightroom. Dette er ideelt når en har store mengder bilder og gir bedre muligheter for å organisere bildene i en stor database.

Annonse

Når jeg er på reise så har jeg alltid meg min Mac Book. På den kjører jeg også Capture One, både for å ha et effektivt verktøy når jeg kjører Tethered overføring fra kamera, men også dersom jeg har lyst til å bearbeide noen bilder ved ledige stunder. Når jeg kommer hjem så ønsker jeg da å overføre bilder, med sine respektve endringer gjort i Capture One. Det gjøres enklest ved å bruke funksjonen "Export Originals" med opsjonen Include Adjustments på den maskinen jeg skal eksportere i fra. Og på den maskinen jeg skal importere bildene til, i mitt tilfelle iMac 27" bruker jeg import funksjonen som vanlig, men passer på at Include Existing Adjustments" er slått på. Ved import vil det nå komme opp en ekstra mappe-struktur der bildene importeres som inneholder alle de endingene som har blitt gjort. Jeg kan nå jobbe videre med bildene på iMac`n med full historikk på endringene jeg gjort tidligere.

ExportImport

Brukergrensesnitt

Programmet er optimalisert for effektiv arbeidsflyt der man i motsetning til Lightroom gjør alt fra ett og samme grensesnitt. Ved første øyekast kan brukerflaten virke overfylt og rotete, men etterhvert som man blir vant med dette så opplever jeg det som en effektiv måte å jobbe på. I stedet for å måtte tilpasse seg et fast grensesnitt, lar Capture One meg tilpasse grensesnittet etter mitt behov. Jeg har tilpasset grensesnittet slik at alle viktige verktøy er lett tilgjengelig og i nærheten av hverandre slik at jeg slipper å flytte musen rundt hele skjermbildet.

I siste versjon er det implementert Speed Edit, der en istedenfor å lete etter verktøyet bare holder inne en  hurtigtast mens musa dras til siden for å gjøre justeringer. Hold inne tasten "Q" for å justere eksponering, "W" for kontrast, "E" for lysstyrke eller "R" for fargemetning. I likhet med alle andre hurtigtaster, så kan også disse tilpasses. 


Raskt!

Den aller største fordelen jeg har funnet med Capture One er den suverene bildebehandlingsmotoren de har i bunnen. Endringer av kontrast, eksponering, hvitbalanse, farger og skarphet gjøres lynraskt og som oftest med et svært godt og forutsigbart resultat. I tillegg oppleves import av RAW-filene som meget raskt der blant annet bildene kan sees og jobbes med i full forstørrelse i det importen starter. Ved tethering kan jeg se bildet i Collection100% forstørrelse 1,5-2 sekund etter at eksponeringen er gjort.

Collection

 Collections og Smart Album gjør det enkelt å lage sorteringer basert på metadata

Metadata og sortering

For bilder finnes det grovt sett to typer tilleggsdata, også kalt metadata som er vesentlig å kjenne til for å effektivt katalogisere bildene:

 • Metadata laget av kameraet (dato og klokkeslett, type kamera og objektiv, blenderåpning, lukkertid, ISO med mer)
 • Metadata laget av bruker (data lagret av bruker som for eksempel justeringer på bildet, informasjon om opphavsrett, nøkkelord, karaktersetting med mer.)

Alle metadata er søkbare i Capture One, sånn sett er det enkelt å lage sortering i form av Smart Collection som henter frem bilder etter forhåndsdefinerte kriterier, eksempelvis alle bilder fra 17. mai tatt med Leica M9 med flere enn 4 stjerner og nøkkelord Familie. Nytt i denne versjonen er at også bildets format (stående/liggende) er søkbart. Jeg bruker nøkkelord, fargekoder og karakterer etter import. Dersom bildet skal være med i en konkurranse så får det også en tittel som følger bildet som Metadata og som automatisk legges bakerst i filnavnet ved eksport. I FIAP og PSA sammenheng er det viktig å være nøye med navngivning av bilder. Les forøvrig mer om fotokonkurranser her.

 

Masker og lag

Som i Photoshop kan man her gjøre endringer lagvis, der masker bestemmer hvor endringene skal påvirke hovedbildet. Lag opprettes enkelt ved å trykke på "+" i lag-menyen. Deretter er det bare å male der en vil at endringer skal gjøres. Eller man kan lage maske basert på en gitt farge og dens utstrekning. Det er egne valg for å jobbe med masker ut fra lysstyrke. Dette ligner mye på Photoshop, bortsett fra at det her mangler Blending Modes. Både sirkulære og linære gradienter er tilgjengelig, noe jeg bruker mye i for eksemple landskapsbilder der himmel er lys og forgrunn litt mørk. En linær gradient, sammen med justering av Exposure eller Brightness gir raskt et troverdig resultat i forhold til hvordan øyet oppfattet øyeblikket da bildet ble tatt.

Lumarange

Bruk av Luma Range for å justere en maske

Maskene benyttes for å begrense effekter eller justeringer til kun deler av bildet. Maskene kan autogenereres eller tegnes helt manuelt med en pensel. Eller en kan bruke en farge som utgangspunkt for å opprette masker, for så å justere seg ut fra denne. Maskens utstrekning kan justeres ved hjelp av Luma Range som er et enkelt grensesnitt for å sette innslagspunkt og hardhet på maskens overgang, eller det kan justeres ved hjelp av pensel-verktøyet. Det maskerte området er vist i rødt i bildet ovenfor. I tidligere versjoner av Capture One har jeg opplevd Luma Range verktøyet som prosessorkrevende og plagsomt tungt i bruk. I denne siste versjonen er responstiden gått dramatisk ned slik at det nå fremstår som dynamisk og svært brukervennelig.

L1002022 3.jpg

Bruk av Luma Range for å justere omfanget av maskert område

Justering av pensel har i denne versjonen blitt mer eller mindre identisk med metoden i Photoshop, der størrelse og hardhet justeres ved kombinasjon av å holde inne "Option + Command" (Mac) samtidig som jeg drar musa høyre/venstre for å justere størrelse eller opp/ned for hardhet på penselen. Gjennomskinnelighet eller Opacity og Flow justeres som tidligere. Det er også en god automatikk som foreslår avgrensinger basert på kontrast i det området som maskeres.


Full kontroll på fargene

Fargenyanse, metning og luminans på alle farger kan justeres gjenom forskjellige verktøy, det samme gjelder fargebalanse i skygger, midttoner og skygger. Det er egen modul for håndtering av hud-toner som gir god kontroll på fargenyanser, metning og luminans slik at hud fremstår som jevnere i hele motivet. På bildene nedenfor har jeg endret fargen på den blå blomsten. Dette er en enkel operasjon og operasjonen er fri for fargefeil selv i de vanskeligste områder der eksempelvis hår flagerer over en farget bakgrunn. En farges utstrekning kan også danne grunnlag for en maske i et nytt lag om en ønsker det.Styles og Presets

En annen funksjon jeg liker godt i Capture One er Styles for å få en predefinert stil på bildene mine. En Style er en forhåndsdefinert rekke av justeringer som er lagret og som kan gjenbrukes på ett eller en samling bilder ved et enkelt museklikk, altså fungerer det tilsvarende som Presets i Lightroom. Det ligger noen ferdige Styles med i programmet, eller du kan kjøpe de separat fra en rekke tredjeparts aktører. Alle endringer som gjøres på ett bilde kan enkelt kopieres til flere andre bilder. Dette er hendig for å lage en ensartet serie fotografier.Tethering - direktestrømming

Etterhvert som man blir vant med programmet så finner man flere og flere gode egenskaper. Gjennom Capture One kan man eksempelvis styre de aller fleste moderne kamera, både med Live View og det å vise de forskjellige eksponeringene som blir tatt fortløpende ved å koble kamera og PC sammen med en USB-kabel eller Wifi. Dette kalles "tethered capture", ett konsept som også støttes gjennom Lightroom. Problemet med Lightroom er dog at det tar evnigheter før man kan vise en 100% forstørrelse av bildet. Dette går på 1,5-2 sekunder i Capture One. Dermed kan man raskt få bekreftet at fokus sitter der det skal. Når jeg tar bilder av mennesker så pleier jeg å koble opp en MacBook laptop for fortløpende vise hvordan modellen poserer, samtidig sjekke fokus og eksponering.

Ved å laste ned appen Capture Pilot til min iPhone/iPad kan enkelt koble opp iPhone eller iPad for å vise en speiling av det som blir strømmet av bilder inni databasen. Forstørrelse og panorering foregår sømløst og en kan der og da sette karakterer på bildet. En utfordring for min del er at Phase One og Leica ikke har villet samarbeide før nå, så det å kjøre tethered capture fra mitt kamera er først støttet i denne versjonen. Frem til nå har jeg derfor måtte Leica sitt eget Capture software for å lagre bildene til disk. Fra Capture One har jeg så valgt å lese bildene fra den aktuelle mappen ved å sette den som en Hot folder. Dermed blir alltid det siste bildet som er eksponert fortløpende presentert på skjermen på den tilkoblede Mac/PC..

Capture One

Tethered modus, der Capture One fungerer som bildebibliotek, post-prosessering og visning.

Leica Image Shuttle

Nødvendig programvare for lagring til spesifikk "hot folder" mappe på laptop.

Hot Folder

Capture One konfigureres til å hente bilder “hot folder” mappen, som er den samme som Leica Image Shuttle lagrer til.

Visning

Bildene vises fortløpende på skjermen i 100% oppløsning. Overføringen tar ett par sekunder.

Eksport

Det er mange godbiter i Capture One, men den siste jeg skal nevne er muligheten for å lage såkalte Process Recipes. Dette er forhåndsdefinerte prosesserings-rutiner som lager variasjoner av et utvalg bilder etter forhåndsdefinerte parametere, eksempelvis i forhold til størrelse, filtype og fargeprofil. Jeg har forskjellige oppskrifter og når jeg trykker på knappen for å prosessere så lagres alle bilder i mitt utvalg som bildefiler i sine repsektive mapper. Oppløsningen, kvalitet og bildeformat er satt opp individuelt for hver oppskrift. Dette er en svært anvendelig rutine for å lage bildefiler som skal til forskjellige media. Dersom Metadata Title er fylt inn så legges bildetittel inn i filnavnet automatisk.

 Processing

 Process Recepies brukes for å eksportere bildene etter forskjellige kriterier

Min erfaring er at Capture One er det mest komplette programmet for katalogisering og retusj av RAW-filer. Stort sett gjør jeg alt av etterbehandling i Capture One, men dersom det skal gjøres manipuleringer så må jeg kombinere det med Photoshop. En 30-dagers prøveversjon kan lastes ned fra www.captureone.com. Programmet er tilgjengelig for både abonnement eller rent kjøp av lisens. Det er egne pakker for de med kamera fra Sony, Fuji og Nikon.

Annonse

Alternativ programvare

Jeg har prøvd de alle! Det er ingen andre verktøy der ute som er i nærheten av den effektive arbeidsplattformen som Capture One er. Andre alternativer kan alikevel være: 

 • Adobe Lightroom - den mest populære programvaren for redigering og foto retusjering av RAW-filer. Dette er en del av Adobe Creative Cloud-fotopakken og har alt du trenger for å tillate oss å redigere bildene våre.
 • Luminar: Antagelig det mest populære alternativene til Lightroom. 
 • On1: Uten å ha noen erfaring med dette så antar jeg at det stiller på lik linje med Luminar.
 • digiKam : Et gratis og åpen kildekode-alternativ. 
 • Darktable :Dette er nok det mest komplette alternativene med gratis og åpen kildekode. 

logo TES

Tilsvarende artikler | Teknisk