Slide 1

Harmoni og dynamikk representerer to grunnleggende prinsipper som står i motsetning til hverandre innen visuell kommunikasjon. Harmoni symboliserer ro, balanse og samklang, mens dynamikk beskriver bevegelse og kraft. Ved å jobbe med visuelle virkemidler og komposisjonsteknikker kan vi fremheve harmoni og dynamikk i våre fotografier. Sammen utgjør disse begrepene en kontrast der et godt resultat alltid vil være et kompromiss,- som eksmpelvis mellom mørk/lys eller stor/liten. Jeg trodde lenge at harmoni og balanse var det samme – men forstår nå at balanse er samspillet mellom harmoni og dynamikk.

Harmoni refererer til plasseringen av elementer i en komposisjon som først trekker oppmerksomheten til den ønskede delen i bilderammen. Dette etablerer også en prioriteringsrekkefølge basert på hvor mye subjekter skiller seg ut og tiltrekker oppmerksomhet. Samlet sett er kompositorisk balanse det som holder betrakterens øyne innenfor rammen. Når vi “leser” et bilde er det blikket vårt som beveger seg og det følger automatisk linjer eller former i komposisjonen, derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan disse komposisjonsprinsippene kan påvirke betrakter. Andre prinsipper for komposisjon som farger, proposisjon, plassering og kontraster tenker jeg å skrive mer om senere.

Dynamikk brukes for å gi en visuell flyt og spenning i et bilde. Det kan også brukes for å forsterke et forhold mellom de viktigste objektene i bildeflaten. Dette er viktig fra et fortellende perspektiv, fordi det får betrakterens øyne til å bevege seg bort fra det mest fremtredende elementet i rammen. Ideelt sett bør dette være et bevisst valg da uønskede elementer kan skape spenning som ender opp med å forvirre eller distrahere motivet og helheten i historien. Horisontale og vertikale linjer skaper ro, skrålinjer, bølger eller s-linjer skaper bevegelse og dynamikk. En komposisjon uten dynamikk blir fort ensformig og kjedelig.

Harmoni dynamikkInspirert av alle egg-prosjektene til Anne G. (entusiastisk medlem i Arendal Fotoklubb) måtte jeg selv prøve å få til et visuelt sterkt bilde av et egg, der de nevnte prinsippene for harmoni og dynamikk var førende. Tanken her er å skape spenning ved å plassere det sarte organiske egget i en kontrast mot det harde metallet. Formkontrast mellom det egget står plassert på og selve egget,- og det at egget står plassert litt på skrå skaper spenning. Balansen kommer tydelig frem ved å plassere egget i det gylne snittet og ved å forenkle fargepaletten.  

L1003625  6

Leica S - Summarit S CS 120mm
Rotolight belysning

 

Bildet nedenfor er en mer klassisk balansert komposisjon. Sitronene er plassert i det gylne snitt for god visuell balanse, mens bordplaten gir en følelse av dybde og perspektiv på arbeidet. Fargebruken en enkel og balansert.

 L1003740 4

Leica S - Summarit S 70mm
Rotolight belysning

logo TES

Tilsvarende artikler | Teknisk