Slide 1

I grove trekk kan man skille bildeformater i liggende-, stående-, og kvadratisk format. Valg av format er retningsgivende for bildets komposisjon, men kan også påvirke hvordan betrakter oppfatter innholdet i bildet. Denne artikkelen omhandler det kvadriatiske formatet, et format som har inspirert meg i lang tid,- lenge før Instagram gjorde det populært igjen. På 1960-tallet var 6x6cm analog film det mest populære formatet for profesjonelle fotografer og flere mener fortsatt at det kvadratiske formatet er mer intellektuelt og utfordrende enn rektangulære formater. Det kvadratiske formatet er på mange måter også et enklere format da en aldri trenger å ta noen avgjørelser i forhold til om en skal ta bildet med kameraet i vertikal eller horisontal stilling. Det kvadratiske formatet har samme høyde som bredde (forhold 1:1), altså har ikke formatet noen bestemt retning og diagonalen er 45 grader. Selv uten innhold oppfattes det kvadratiske formatet som avbalansert og rolig.

Formater

Med digitalkamera og den digitale arbeidsprosessen kan vi nå beskjære, eller "croppe" bildet etter at vi har tatt det. Men, siden bildeflatens diagonale vinkler endrer seg med formatet så er det fornuftig å tenke bildeformat før bildet tas. Se også illustrasjonen til høyre der liggende 3:2, stående 2:3 og kvadratisk format er satt opp for sammenligning.

I motsetning til det stående- og liggende formatet, der man vanligvis følger sterkt etablerte regler for komposisjon, står man friere når det gjelder komposisjon i det kvadratisk format.

Den vel etablerte regelen «rules-of -thirds», der hovedmotivet plasseres en tredjedel fra billedrammen, blir mer eller mindre irrelevant når man plasserer det samme motivet på innsiden av den kvadratiske rammen. Komposisjon med motivet i senter, eller helt ut på siden, kan være vel så effektivt. Kvadraturen kan også være med å fremhever formene i motivet, for der øynene følger fra kant til kant på rektangulært format, vil de som oftest bevege seg i ring om det samme bildet beskjæres innenfor en kvadratisk ramme. Dessverre mangler majoriteten av digitalkamera mulighet for forhåndsvisning i kvadratisk format, slik at resultatet må visualiseres og planlegges for før man eksponerer. Fotografiet nedenfor "A place among the elements" ble tatt med det i tankene at dette skulle bli beskjært til et kvadratisk format. Særlig rytmen i lysstolpene blir mer fremtredende når overflødig materiale i bildets kanter ble beskjært vekk. Bildet har flere viktige diagonale linjer, der alle peker inn mot bildets senter. I senter sees mannen som spaserer over broen tidlig denne morgenen. Den horisontale sentrering av hovedmotivet understrekes ved at bildeformatet er kvadratisk, dermed får bildet en nærmest påtrengende visuell styrke.

 

Rett ved Bjellandstrand gård, Tromøy, ligger kanskje den mest avfotograferte steinene i Arendals-regionen. Jeg har tatt bilder denne utallige ganger, men jeg har aldri vært fornøyd med resultatet. I det normale 3:2 formatet har steinen ofte blitt for dominerende og tung. Denne dagen bestemte jeg meg for å prøve noe nytt. Det hadde snødd litt på natten så jeg tenkte at det også ville være med å lysne motivet og sålendes være med å gjøre bilde lettere visuelt sett. For å få tilstrekkelig lukkertid slik at bølgene blir utvasket har jeg brukt ND6 filter fra Breakthrough Photography som tidligere er omtalt her. Her bryter jeg de vanlige reglene med å legge horisonten i midten av bildet, samtidig plasserer jeg også motivet i senter.

Fotografiet Stille er også tatt ved Bellandstrand rett før uværet Synne herjet på sørlandet. Det myke lyset denne morgenen lar noen av detaljene bli mindre fremtredende, fargene dempes og bidrar til en egen stemningsbærende verdi. For å forsterke denne roen er det valgt et kvadriatisk format. Samtidig er det lille en kan skimte av bevegelse plassert nær senter av bildet. Tiden representeres ved bevegelse, så ved å ha forholdsvis lang lukkertid på ett sekund, blir det rennende vannets bevegelsesuskarpet en referanse for hva som er i ro og hva som beveger seg.


I bildeserien Dynamisk harmoni, har jeg spilt på de kompositoriske motsetningene dynamikk og harmoni. Dynamikken er uttrykt gjennom danseren Jeanett`s kraft, intensitet og bevegelse. Mens den avbildede posituren, fargepalett og øvrig komposisjon er harmonisk. Det er en slags frihet når en komponerer innen det kvadratiske formatet, formatet nærmest ber om enkle sterke komposisjoner. Former og linjer i bildet kommer tydeligere frem, noe som kan være årsaken til at spesielt sort/hvitt bilder kler det kvadratiske formatet så godt. Det kvadratiske formatet er spennende, men samtidig en stor utfordring da det er vanskelig å komponere et bilde med et kamera som har en søker i 3:2 formatet. Jeg kommer til å eksperimenter mer med kvadratisk format, kanskje aller mest innen sort/hvitt fotografering. De gangene jeg har hatt det som mål å ta kvadratiske bilder så har jeg lært mye om komposisjon i prosessen, noe som selvfølgelig også er til nytte innen alle type formater.

 

logo TES

Tilsvarende artikler | Teknisk