Slide 1

God kunnskap om de verktøyene man bruker er vesentlig for å jobbe effektivt samtidig sikre gode fotografiske resultat. Når jeg selv begynte å fotografere var det mye jeg lurte på i forhold til dette med arbeidsflyt, bearbeiding av bilder og hvordan de burde lagres. Hva var "best practise der ute? Det var mange kloke hoder å spørre og jeg fikk omtrent like mange svar. Til å begynne med var min egen arbeidsprosess ganske så tungvin. Lightroom var et fremmed-ord og RAW-formatet så jeg på som et hinder. På den tiden kunne jeg sitte i timesvis for å redigere ett enkelt bilde. Men, først måtte jeg finne det bildet jeg skulle ha,- noe som også tok din tid i en helt manuell filbasert verden. Så begynte jeg å abonnere på kunnskapsdeling fra www.gaygowan.com. Dette gav meg mange gode a-ha opplevelser. Jeg gjorde meg kjent med Aperture og Lightroom programmene, samtidig som jeg fikk blåst støv av Photoshop-kunnskapene. Redigering skal være enkelt og med et forutsigbart resultat.

Arbeidsprosessen omhandler hele prosessen fra forberedelsene til fotograferingen og frem til det ferdige fotografiet. Denne veien blir naturlig nok  oppdelt i flere underprosesser. En god arbeidsprosess er, i mine øyne, et minimalt antall steg som er raske og enkle å gjennomføre. Arbeidsprosessen kan gjerne være så automatisert som mulig. Den må også være tilpasset flere type kamera dersom du har det. Forskjellige kamera og objektiver krever forskjellig korreksjon eller bearbeiding.

Tidligere kunne jeg sitte i timesvis, ja dagesvis, med hvert bilde. Nå bruker jeg sjelden mer enn en halvtime-time før jeg anser meg som ferdig. Forskjellen er i all hovedsak relatert til økt kunnskap og bevisstgjøring om programvaren. Jeg har beskrevet egne erfaringer i artiklene Capture One 21 - erfaringer og Lightroom - introduksjon. Prosessen vil være mer eller mindre identisk i disse to programmene, i hvert fall frem til redigering, Tidligere brukte jeg Lightroom for organisering av bildene sammen med Photoshop for etterbehandling. De siste 4 årene har jeg så å si kun brukt Capture One da det er mer effektivt samtidig som det gir et synlig bedre resultat. Etterhvert som kunnskapen rundt Capture One har økt så har behovet for Photoshop blitt gradevis mindre. 

  • Lad ALLE batteriene.
  • En passende klut/fille for å tørke av fotoutstyret dersom det blir vått eller sølete.
  • Hvitbalanse-kortet skal alltid være med.
  • Ta med stativ for sikkerhets skyld.
  • Mer enn ett minnekort må være med. De kan feile.
  • Alle minnekort formateres i kamera før fotograferingen. Det er en god regel å begynne med ny-formaterte minnekort, både for å slippe å håndtere så mange bilder men også for å forlenge levetiden på minnekortet.
  • Dersom du skal ta viktige bilder på et sted du ikke kjenner så er det fornuftig å ta seg tid til en befaring noen dager før den aktuelle tagningen for å bli kjent med området. Alt fra å finne parkering, til det å velge riktig fottøy eller se muligheter og begrensninger av lys, avklares raskt ved befaring.
  • Ha god tid. Om det er brudebilder eller portrett-foto som skal tas så er det mye enklere å ro ned nerver ved å være tidlig ute.
  • Kjenn ditt kamera og ha alle innstillinger tilpasset det du skal ta bilder av. Viktige momenter er ISO, fokus, lysmåling.
  • Tar du bilder i mørket så bør du kunne plasseringene på alle knapper i blinde samt ha god kjennskap til de funksjonene du trenger å finne i menyen. Dette må tørr-trenes på hjemme. Å kunne skifte objektiv i blinde er en selvfølge.
  • Alle bilder bør tas i RAW-format. Det gir de aller beste forutsetninger for vellykket etterbehandling.
  • Ta gjerne bilder i serie, altså flere bilder etter hverandre. Det øker sannsynligheten for å finne ett godt utgangspunkt for videre bearbeiding.
  • Ha fokus på det du tar bilde av. Ikke på det du ser på skjermen bak kamera. Skjermen bak på kamera er et fint hjelpemiddel for å sjekke eksponering og komposisjon. For å sjekke fokus må du zoome bildet til 100% for å være sikker. Når du sjekker eksponering så må histogrammet brukes aktivt. Når jeg fotograferer mennesker så kobler jeg som oftest kameraet til laptop´n for å fotografere i såkalt «Tether-mode». På denne måten kan jeg, og de jeg tar bilde av, fortløpende se bildene på stor skjerm. Dette gir fantastisk god mulighet til å finjustere detaljer man aldri ville lagt merke til om man skulle forholde seg til den lille skjermen bak på kameraet. 
  • Pakk sammen fotoutstyret, pass på å få med deg alt. Også søppel! Naturen etterlates slik den var når du kom.
  • Legg alt utstyr tilbake der det skal være slik at du finner det igjen til neste gang.
  • Når du kommer hjem så lades alle batterier som har blitt brukt

  • Innholdet i de benyttede minnekortene overføres til datamaskinen gjennom import-funksjonen til Capture One eller Lightroom. Det er mange veier til mål, finn den arbeidsprosessen som passer deg.
  • Etter at bildene er overført så legges minnekortene tilbake i kamerabag eller kamera. Det er en god rutine å vente med å formatere kortet før bruk neste gang, for på den måten har du en backup frem til da dersom noe skulle gå galt underveis. Men, minnekortet skal formateres før neste fotooppdrag starter.
  • Etter import er jeg nøye med å legge til egne "metadata" på bildene mine i form av "keywords" og karakterer. Dette bruker jeg til å katalogisere bildene slik at jeg ved enkle sorteringer kan hente ut de bildene jeg ønsker.
  • Grunnleggende redigering er å håndtere hvitbalanse, eksponering, høylys/skygge justering og kontrast. Så kommer oppskarpning, bearbeiding av vignettering og finjustering av farger. Alt dette gjør jeg i Capture One og Photoshop.
  • Beskjæring skjer med crop-verktøyet i Capture One. En svært god regel er å unngå beskjæring i så stor grad som mulig.
  • Bildet eksporteres til de forskjellige mediene jeg skal bruke de til. Facebook, Instagram og web være JPEG i fargerommet sRGB i 2048x1526 oppløsning. Mens de til trykk vil være så nær opp til original-formatets størrelse som mulig, lagret som TIFF og i fargerommet pro-Photo.
  • For håndering av fokus-stacking ved makro-fotografering så gjør jeg sammenstillingen i Helicon Focus, eksporterer til DNG-filformat og fortsetter bearbeidingen i Capture One.
  • Bildene eksporteres avslutningsvis til de forskjellige mediene jeg skal bruke de til. Capture One har et eget verktøy for å lagre ett bilde i forskjellige formater automatisk, såkalt "Process Recepie". Bildene blir i såfall lagret i respektive mapper som kan hete “til web”, "JPG Hi-res" og “til trykk”. I disse tilfellene vil de som går til Facebook, Instagram og web være JPEG i fargerommet sRGB i 2048x1526 oppløsning. Mens de til trykk vil være så nær opp til original-formatets størrelse som mulig, lagret som TIFF og i fargerommet ProPhoto.

Hvorfor katalogisering?
Alle bildene fra samme serie/hendelse får relevante “Keywords” slik at de enkelt kan sorteres eller søkes opp i ettertid. For å ha best utbytte av Collections så må alle bildene merkes med noen egendefinerte "Keywords", eller nøkkelord. Jeg gjør dette tidlig i prosessen for ikke å dytte det foran meg og tilslutt blir det glemt. Nøkkelord er merkelapper, som hos meg kan være Tromøy, navn på familiemedlemmer, byen der vi hadde ferieturen eller 17-mai. I Capture One og Lightroom kan man velge flere bilder samtidig og dersom alle bildene er fra samme arrangement merker jeg alle med navnet fra arrangementet. Det å vise eller finne frem bilder fra et arrangement vil nå være gjort på sekunder og med svært få tasteklikk. Bildene i de respektive sorteringene kan jeg vise på skjerm, TV (via Apple TV) eller printe ut.

Strategi for data-systemet
En viktig del av arbeidsprosessen er å ha et effektivt data-system som kan håntere import, redigering og lagring av bilder. Fasiten her er å lage seg et system du kjenner godt og som fungerer for ditt bruk. Picture01287Etter mange år med ansvar for IT i et større internasjonalt selskap har jeg blitt relativt paranoid når det kommer til sikring og mulighet for gjennoppretting av tapte data. Det å ha en strategi, i hvertfall gjort noen vurderinger av hvor mye man er villig til å tape dersom lagringsdisken forsvinner, er noe alle bør gjøre. En backup skal sørge for sikkerhetskopi av elektronisk lageret data, mens restore er tilbakekopiering av sikkerhetskopien ved behov. Hvor mange har testet at backup´n lar seg tilbakeføre? I sin enkleste form er en backup å ha en kopi av alle filene. Dersom datamaskinen og lagringsdisken forvinner så må hele systemet gjenopprettes før man får utbytte av disse filene. Mer avansert er det når backupen inneholder informasjon som kan gjenopprette alt, programvare, historikk, hurtigtaster i Photoshop osv...

Dersom du bruker et databaseverktøy som Aperture, Lightroom eller Capture One så er det viktig å være klar over hvor endringene man gjør på bildene blir lagret. Normalt lagres de i en database, mens selve bildefilene ligger urørt. Derfor er det viktig at man tar backup av databasen også! Lightroom kan forøvig settes opp til å lagre endringene i separate side car filer i XML-format som legger seg i samme mappe som bildene. Da må disse være med i en backup.

 

Arbeidsflyt

Lagrings-disk
Illustrasjonen over viser i prinsippet hvordan mitt data-system er satt opp.  I mitt tilfelle bruker jeg en iMac 27" for redigering. Lagring av bilder skjer på eksterne disker som er koblet til iMac´n via en Thunderbolt-kabel. På disse diskene har jeg mapper som heter “Bilder” og med undermapper som er årstall (2010, 2011, 2012 osv…) I hver av disse årstall-mappene har jeg undermapper som kort beskriver den begivenheten bildene er tatt (17-mai, konfirmasjon, tur til HongKong osv..). LaCieDenne harddisken er et LaCie system med 2 disker der disse er i RAID 1 konfigurasjon. RAID 1 betyr at disse to diskene speiler hverandre kontinuerlig og er i så måte en backup i seg selv ved harddisk-feil. Dersom en av disse diskene går i stykker, så setter jeg inn en ny disk og systemet vil så gjenopprette seg selv.

Backup og restore
Apple har et brukervennelig backup system som kalles Time Machine. Denne kan kjøre mot en ekstern harddisk koblet til en USB-, FireWire- eller Thunderbolt-port på Mac-maskinen, til en såkalt Time Capsule eller macOS Server i nettverket eller til en Apple Airport router med egen disk. Hos meg kjøres Time Machine på en ekstern LaCie disk med Thunderbolt tilkobling som sikkerhetskopierer alle filene mine slik at jeg kan gjenopprette dem eller se hvordan de så ut tidligere.

I tillegg tar jeg ukentlig backup av alt på en ekstern disk som jeg oppbevarer på et sted utenfor huset i tilfelle brann eller innbrudd.  Til dette bruker jeg et program som heter CCC, Carbon Copy Cloner. Siden jeg tar backup av alt, og med Apple`s funksjon for å starte opp igjen fra denne disken, eller fra Time Machine, så kan jeg i prinsippet kjøpe en ny Mac, koble til en av de eksterne diskene med backup og trykk på “yes” når jeg får spørsmål om jeg vil hente inn gammel data. Jeg får da restore av absulutt alt. Inkludert programvare og innstillinger.

Synkronisering av bilder mellom to brukere av Capture One
Dersom jeg er på reise så har jeg alltid meg min Mac Book. På den kjører jeg også Capture One, både for å ha et effektivt verktøy når jeg kjører Tethered overføring fra kamera, men også dersom jeg har lyst til å bearbeide noen bilder ved ledige stunder. Når jeg kommer hjem så ønsker jeg da å overføre bilder, med sine respektve endringer gjort i Capture One. Det gjøres enklest ved å bruke funksjonen "Export Originals" med opsjonen Include Adjustments på den maskinen jeg skal eksportere i fra. Og på den maskinen jeg skal importere bildene til, i mitt tilfelle iMac 27" bruker jeg import funksjonen som vanlig, men passer på at Include Existing Adjustments" er slått på. Ved import vil det nå komme opp en ekstra mappe-struktur der bildene importeres som inneholder alle de endingene som har blitt gjort. Jeg kan nå jobbe videre med bildene på iMac`n med full historikk på endringene jeg tidligere har gjort.

ExportImport

Arbeidsprosessen er altså mer enn bare å bearbeide et bilde. Arbeidsprosessen er summen av alle aktivitetene som sammen skaper et fotografi.  Godt implementert vil en god arbeidsprosess være en verdiskapning for deg og din foto hobby/virksomhet. For å utvikle deg videre er en god start å syneliggjøre den arbeidsprosessen du har i dag for så å bryte den ned i enkelte element for å få oversikt over hva som fungerer eller ikke fungerer.

For mange vil kanskje ordet "arbeidsprosess" høres skremmende ut, men en besvisstgjøring av sin egen arbeidsprosess vil tilslutt gi bedre resultater, raskere. Kanskje også være et steg i riktig retning for en sikrere håndtering av bilde-materiellet.

 

L1007353

Låtskriver Einar Fadnes fra bandet "Jim Stärk". Leica S + Summarit S 70mm


Avslutningsvis; en kuriositet som har relevans med arbeidsprosessen når det kommer til redigering av bilder. En foto venn i Arendals-regionen fortalte meg om hvordan økt kunnskap rundt redigering av fotografier nå hadde gjort det mulig for han å gjøre en “mislykket” eksponering til noe som nå er et spektakulært salgbart fotografi som nå henger i sine prakfulle to meter bredde på Kystverket i Arendal. Her glapp det litt i forberedelser og under fotograferingen, men god kunnskap rundt etterbehandling reddet et fantastisk øyeblikk:

Tabben som reddet foto-begivenheten
Fortvil ikke.

I alle år har jeg vært interessert i vær og vind. Ikke minst som tidligere fyrvokter og fyrmester på blant annet Torungen fyr. Langt tidligere hadde jeg opplevd havets fasinerende skuespill. Som blant annet en gang jeg var ute med min far for å fisket håbrann (hai). Den gangen danset 2 skypumper på havet i en halv time. Min far ville hjem. Men neida, ikke denne karen. 12 timer senere kom vi stolte hjem med 4 svære hai på mere en 60kg pr stk. Stolt ja, det må jeg jo si jeg var. Men utrolig irritert for at jeg ikke hadde fotoutstyr for i det minste dokumentere to fantastiske opplevelser på en dag.

Mange år senere, samtidig med en gryende fotokunnskap, ervervelse av Canon 5D Mark2 - 24/70 2,8 og 70/200 2,8 kom muligheten. Med en underlig følelse med et truende vær, tok jeg med fotoutstyr. Dessverre glemte jeg telefonen. Min bror kjente til min fotointeresse og tilnærming til vind, vær og hav. Han hadde ringt hit og dit for å nå meg. Skypumper! Og nå begynner egentlig fotohistorien. Den skal jeg gjøre kort. I snaue 12 min i 30 knop, så hadde jeg entret den skue som sees på bilde. Kom i best mulig optimal posisjon for fotoet. Få med tårnet, samtidig som minst ei skypumpe skulle danse fritt på havet. Opp med vinduet på båten. Stikke ut kameraet med ferdige forhåndsinnstillinger, finne fokus og fyre av en hel masse bilder. Etter en stund oppdager jeg at innstillingene var feil. I all iveren, mest sannsynlig i det jeg tok kameraet ut av vinduet, hadde jeg utilsiktet stilt på hjulet for lukkertid og blender slik at alle bildene var over-eksponert. Hva nå? 


Først det siste halve året har jeg fått såpass kunnskap i bearbeiding av foto at jeg med god grunn kan konstatere at bildet var eksponert helt til grensen av det mulige mot det lyse. Perfekt!


Så fortvil ikke. Bilder kan ikke endres, men bearbeid det man har. Trykk her for å lese hele historien på hjemmesiden til Leif

 

20140624 4564 endelig

 

logo TES

Tilsvarende artikler | Teknisk